Ehrenhofers Lamm och Vilt - Horse and huntingdogs
 
Kontakta oss
 
John-Fredrik och Eva-Maria Grönvall
Högås 274
463 71 LÖDÖSE
070-7256208, 070-8630916
 
Här kan du beställa lamm- och viltkött. Vårt lammkött kommer från vår ekologiska uppfödning, slaktas på kontrollslakteri i närområdet, och hängmöras för bästa kvalitet. Viltkropparna köps upp i samband med jakter i närområdet, besiktigas och slaktas på kontrollslakteri i närheten. Därefter hängmöras det för bästa kvalitet! Allt kött är svenskt!
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
e-postadress:
Månadslåda (995 kr) alt. helglåda (500 kr)
Lammkött: ange om du vill ha traditionellstyckning eller specialstyckning (vackumpackat benfritt)
Älgkött: antal kg (hel låda ca 20 kg, halv låda ca 10 kg)
Dovvilt: antal kg (hel låda ca 20 kg, halv låda ca 10 kg)
Vildsvin: antal kg (hel låda ca 20 kg, halv låda ca 10 kg)
Övriga meddelanden:
Vägbeskrivning: Från Göteborgshållet: tag Motorvägen E45 norrut, (riktning Karlstad). Efter ca 40 km ligger Lödöse. Tag motorvägsavfarten in mot Lödöse och in igenom Lödöse. I centrum svänger ni upp på gamla rv45 norrut. Direkt efter samhället, då det blir 90 km/h, svänger ni höger upp mot Högås. Uppför asfalterad backe ca 400 m, så kommer ni fram till vår gård.
 
På Eniro hittar ni oss: http://kartor.eniro.se/m/niOLB
 


Site Builder drivs av  Vistaprint