Ehrenhofers Lamm & Vilt

Närproducerad mat av hög kvalitet!

Gårdsbutiken

I gårdsbutiken har vi alltid en bra sortering av vårt viltkött!
Älg, Dov- och kronhjort, rådjur, vildsvin och fågel.


Under säsong, producerar vi även några olika korvar av vårt viltkötte! Bl.a. Viltchoritxo, vildsvindwiener, lammkorv med mera


Dessutom egna lyxmarmelader, som kokas i kopparpanna över gasolbrännare!

UA-55192192-1