top of page

Vi är ett företag med med inriktning på uppfödning av lamm samt försäljning av lamm-och viltkött. Vi odlar ekologisk spannmål samt gräsvall. Dessutom har vi uppfödning av jakt- och spårhundar. På gården har vi gårdsbutik, styckningsanläggnig och restaurangkök.

John-Fredrik Grönvall är viltbedömare (godkänd av Livsmedelsverket), viltspårdomare, länseftersöksinstruktör samt instruktör i skytte och jakthundens grundlydnad. Under jaktsäsongen tar hundförarsysslorna och eftersöken den största fritiden. Resten av året genomförs utbildningar inom området, och träningar av familjens hundar. John-Fredrik styckar, och ordnar cateringevent.

Eva-Maria Grönvall jagar och agerar som hundförare, och är assisterande instruktör i hundkurserna. Eva-Maria har huvudansvaret för valpar och lammen i stallet. Även Eva-Maria håller koll på gårdsbutiken, styckar och lagar mat till våra event.

Vilt och lamm slaktas på kontrollslakteri i närområdet, och vi detaljstyckar sedan själva, i vår egen anläggning. 

bottom of page