Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jägarskolan Komplett - Utbildning inför Jägarexamen

I kursen ingår båda delar:

1. Teoretiska Jägarskolan, 11 kvällar, totalt 33 studietimmar, i Lödöse

Den teoretiska delen tar upp jaktetik, säkerhet, lagen och vapen. Vi fokuserar också på djurarter och jaktformer. Stor vikt läggs på att förbereda deltagaren på det teoretiska provet. Räkna med att avsätta tid för självstudier mellan lektionerna.

2. Praktiska Jägarskolan, 5 kvällar, ca 15 studietimmar, på Säve skjutbana

I den praktiska delen ingår de moment du behöver för att klara de praktiska proven, med träningar på skjutbanan.

Kostnaden för teoretiska och praktiska delen är 4 250 kr

Kostnader för studiematerial 750 kr tillkommer. Studiematerialet är gratis för dig som är under 25 år och blir medlem i Svenska Jägareförbundet.    I kurslitteraturen ingår även en inloggning till webbaserade e-jakt som innehåller ljudboken, övningsfrågor, filmer och bildspel som underlättar lärandet inför jägarexamen. Inloggningen gäller i ett år. 

I den praktiska delen ingår kostnader för banhyra, instruktörer, och prova-på-skytte. Kostnad för träningsammunition tillkommer. Provavgifter för teoretiska och praktiska moment är individuella, och betalas direkt till Naturvårdsverkets provledare. 

Kursledare: John-Fredrik och Eva-Maria Grönvall

John-Fredrik och Eva-Maria Grönvall är Jägarskoleinstruktörer i Svenska Jägareförbundet. John-Fredrik är sedan många år instruktör i eftersök, hagel- och kulskytte. Teoridelen hålls i Lödöse, där paret driver viltstyckningsanläggning och gårdsbutik för viltkött. På gården finns även uppfödning av jakthundar (Wachtelhund, Alpenländische Dachsbracke och Hannoveransk Viltspårhund).  

Efter genomgången kurs, kan deltagarna delta i Jaktkunskap, vilket ger ett bra nästa steg in i jaktgemenskapen. 

Anmälan direkt till Studiefrämjandet , eller John-Fredrik Grönvall