top of page

Gårdsbutiken

I gårdsbutiken har vi alltid en bra sortering av vårt viltkött!

Älg, Dov- och kronhjort, rådjur, vildsvin och fågel.

Under säsong, producerar vi även några olika korvar av vårt viltkötte! Bl.a. Viltchoritxo, vildsvindwiener, lammkorv med mera

Dessutom egna lyxmarmelader, som kokas i kopparpanna över gasolbrännare!

EU-stöd för Landsbygdsutveckling

Vi har ett EU-finansierat stöd inom Landsbygdsprogrammet, för att förkorta livsmedelskedjan mellan lokalproducent och konsument. 

Inom stödet bygger vi om gårdsbutiken, och investerar i 

ny stycknings- och cateringanläggning.

bottom of page