top of page

Äpplemust och cider

På vår gård odlar vi mer är 20 olika äpplesorter, bland annat goda dessertäpplen som mognar mellan september-november, men numera även 10-tals olika cideräpplesorter! I äpplelunden sår vi sommarblonster för våra vänner pollinatörerna, och har helt giftfri odling. I äpplelunden låter vi det kortklippta gräset möta äppleträden, så att åpplena kan landa mjukt när de är mogna!
Under säsong mustar vi våra egna äpplen, men har även mottagning av kunders äpple för mustning, pastörisering och förpackning! 

Leaderprojekt för Must- och cidertillverkning i Älvdalen

Vi deltar i ett Leaderprojekt, som fianasieras via EU-medel, för att utveckla must- och cidertillverkningen.

Detta projekt skall utmynna i några alkoholfria alternativ, och hanterkscider!
Vår alkoholfria cider tillverkas alltid på 100 % svenska äpple! 

Logo Leader Göta älv _ Säveån Färg_edite

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page